Ügyvédeink

Társulásunk valamennyi tagja magyar, illetve külföldi jogi egyetemen szerzett szakmai képesítéssel, továbbá többéves hazai, német, illetve angol nyelvterületen, nemzetközi ügyvédi irodákban megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. E munkatapasztalatnak köszönhetően ügyfeleink érdekeit helyi és nemzetközi ügyekben magas szakmai szinten és üzletközpontú szemlélettel, több nyelven képviseljük, valamint jogi tanácsot nyújtunk számukra a gazdasági élethez kapcsolódó minden fontos jogterületen.

Dr. Alexi Judit

ügyvéd (H), partner

a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2009 óta

Szakterületek

Médiajog és szellemi alkotások joga

Ingatlan és bányajog

Építőipar jogi kérdései

Polgári jog és családjog

Energia jog

Peres és peren kívüli képviselet

Dr. Alexi Judit az ipari szektorban működő elsősorban építőipari- és bányavállalatok, valamint autóipari vállalkozások részére nyújt jogi tanácsadást. Magyarországon rendkívül kiterjedt lakossági és vállalati ügyfélkörrel, valamint fiókhálózattal rendelkező hitelintézet jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodában szerzett tapasztalatokat. Napi rendszerességgel végzett jogi tanácsadást a hitelintézet általános gyakorlatától eltérő, kiemelt projektek hitelezésének, illetve ingatlan beruházások dokumentációjának elkészítésében. Ezen feladatok mellett több kereskedelmi területen működő nagy-, és középvállalat jogi képviseletének folyamatos ellátását végezte. Gyakorlatot szerzett pénzügyi vállalkozások és kockázati tőkealap-kezelők alapítását és engedélyeztetését illetően is. Számos alkalommal irányította köz-műsorszolgáltató televíziós csatorna részére műsorszolgáltatással és frekvenciahasználattal kapcsolatos jogi állásfoglalások készítését, csatorna gazdasági és jogi átvilágítását, felvásárlását.

Nyelvtudás

magyar, német, angol

Pályaftuás

2005 – 2006 - Szerencsés & Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt

2006 – 2009 - Zelles & Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt

2009-től - Alexi Ügyvédi Iroda, ügyvéd

2010 – 2014 - |KK| LEGAL, partner

2014-től - co-legal, partner

Tanulmányok

2005 - Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak

2008 – 2009 - Jogi szakvizsgák

2009-től - Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja

Kapcsolat

alexi@co-legal.hu

Dr. Filó Mihály

Dr. Filó Mihály, Ph.D. (Budapest) LL.M. (Passau)

ügyvéd (H), egyetemi adjunktus, partner

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2004 óta


Szakterületek

Gazdasági büntetőjog/Compliance

Peres képviselet

Ingatlanjog

Dr. Filó Mihály egyetemi tanársegédként kezdte pályafutását, majd Európa vezető tudományos intézeteiben dolgozott. Munkássága az orvosi büntetőjog területén nemzetközileg elismert. Akadémiai pozíciója mellett 10 éves tapasztalattal rendelkezik gyakorló jogászként. Elmélyült ismereteket szerzett a gazdasági és az egészségügyi büntetőjog, továbbá a compliance, valamint a peres képviselet és az ingatlanügyek terén. Dr. Filó jogi tanácsadást nyújtott piacvezető magyar pénzintézetnek, valamint rendszeresen képvisel ügyfeleket különböző bírósági eljárásokban.


Nyelvtudás

magyar, német, angol


Pályafutás

1999 – 2001 - Ügyvédjelölt Budapesten

2003 – 2009 - Ügyvéd Budapesten

2009-től - Kooperáció svájci ügyvédi irodákkal és vagyonkezelőkkel Baselben és Zürichben

2012 – 2014 - ttfdlegal Ügyvédi Társulás, partner


2014-től - co-legal Ügyvédi Társulás, partner

Tanulmányok

1994 – 1999 - Jogi tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem

2001 – 2002 - Universität Regensburg, Németország

2004 - Universität Passau, LL.M., Németország

2007 - Kutatói ösztöndíjas a freiburgi Max-Planck-Institut büntetőjogi osztályán

2008 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ph.D. fokozat

2008 - Kutatói ösztöndíjas a Göttingeni Egyetemen

2005 – 2009 - Egyetemi tanársegéd (ELTE Büntetőjogi tanszék)

2009- Egyetemi adjunktus (ELTE Büntetőjogi Tanszék)

2009 - Kutatói ösztöndíjas a Baseli Egyetemen

2011 - Vendégprofesszor a Zürichi Egyetemen


Kapcsolat

filo@co-legal.hu

Dr. Kató Zoltán

ügyvéd (H), partner

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2008 óta

Szakterületek

Kereskedelmi jog

Társasági jog

Felvásárlási- és fúziós ügyletek (M&A)

Bank- és pénzügyletek

Dr. Kató Zoltán a tranzakciós ügyletek gyakorlati szakértője, számtalan nagy horderejű M&A ügylet lebonyolításában vett részt, melyek során a projektek előkészítésében és jogi vonatkozású levezénylésének irányításában vállalt vezető szerepet ügyletről ügyletre. Jogi átvilágításoknál végzett alapos, rendszerező munkája felbecsülhetetlen. Társasági jogi struktúrák, cégjogi megoldások kialakításában szerzett széleskörű tapasztalatot. Munkája során elsősorban angol nyelvű ügyfélkörrel tartja a kapcsolatot. Nevéhez fűződik a Getting the Deal Through című kiadványban évente megjelenő, a társasági jogi szabályozás magyar sajátosságait áttekintő fejezet összeállítása.

Nyelvtudás

magyar, angol

Pályafutás

2004 - Magyar Export-Import Bank Zrt., Budapest, gyakornok

2004 – 2006 - Haarmann Hemmelrath Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvédjelölt

2006 – 2008 - bpv | LEGAL Budapest, ügyvédjelölt,

2008 – 2010 - bpv | LEGAL Budapest, ügyvéd

2010 – 2014 - |KK| LEGAL Budapest, partner

2014-től - co-legal Ügyvédi Társulás, partner

Tanulmányok

2004 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak,diploma

2004-től - ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, PhD hallgató, óraadó tanár

2008 - Jogi szakvizsgák

2008-tól - Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

Kapcsolat

kato@co-legal.hu

Dr. Kőrösy Gyula

ügyvéd (H), partner

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2005 óta

Szakterületek

Kereskedelmi jog

Ingatlanjog

Munkajog, vitarendezés

Peres és peren kívüli képviselet

Közigazgatási és hatósági jog

EU jog

Dr. Kőrösy Gyula elsősorban a társaságok napi, operatív ügyeinek vitelében nyújt jogi segítséget. Széleskörű tapasztalatokkal bír kereskedelmi, kárrendezési, munkajogi ügyekben, rendszeresen képviseli az ügyfelek érdekeit peres ügyekben bíróságok előtt, csakúgy, mint a hatóságok előtti jogérvényesítésben. Ugyanakkor számos nagyobb volumenű felvásárlás és ingatlan ügylet, illetőleg szerződéses konstrukció kialakítását koordinálta M&A területen. Napi munkája során német és osztrák ügyfelekkel tartja a kapcsolatot mind szóban, mind írásban. Nyelvtudás

magyar, német, angol

Pályafutás

2001 – 2002 - Határon Túli Magyarok Hivatala, jogász

2003 – 2005 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Országos Központ, jogász

2005 – 2006 - Márai & Társai Ügyvédi Iroda, ügyvéd

2006 - Haarmann Hemmelrath Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvéd

2006 – 2010 - bpv | LEGAL Budapest, ügyvéd

2010 – 2014 - |KK| LEGAL, partner

2014-től - co-legal, partner

Tanulmányok

2000 - Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, diploma

2002 - Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, jogász szakközgazdász diploma

2004 - Jogi szakvizsgák

2005-től - Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

2010-től - Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Kar, LL.M. képzés

Kapcsolat

korosy@co-legal.hu

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely Balázs

ügyvéd (H), partner

a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2013 óta

Szakterületek

Sportjog

Társasági jog / kereskedelmi jog / követelésbehajtás

Polgári jog / Ingatlanjog

Munkajog

Dr. Szabó Gergely Balázs átfogó tapasztalatokkal bír a legváltozatosabb társasági jogi ügyletek lebonyolítása, így átstrukturálás, megszüntetés, társasági jogi követelések behajtása és rendezése, továbbá ingatlanjogi ügyletek és ingatlanfejlesztési projektek menedzselése területén. Mindennapos, széleskörű jogi tanácsadás nyújtásával hozzájárul a vele együttműködő gazdasági társaságok sikeres és hatékony működtetéséhez, mindehhez gazdasági képzettsége és gazdasági szemléletmódja párosul.

Speciális szakterülete a sportjog, különös tekintettel a doppingra. Átfogó jogi szolgáltatást nyújt sportszervezetek részére, a sportolókat pedig jogi tanácsadással, valamint szerződéskötések során, továbbá fegyelmi ügyekben történő szakszerű képviselettel segíti. Képviseletet lát el bírósági és peren kívüli eljárások során.

Nyelvtudás

magyar, angol

Pályafutás

2004 – 2005 - Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Intézet, Budapest

2005 – 2007 - Radnay & Virág Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvédjelölt

2007 – 2008 - Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvédjelölt

2009 – 2012 - Radnóczy & Partners CEE-Lawyers LLP, ügyvédjelölt

2014-től - co-legal Ügyvédi Társulás, partner

Nemzetközi szakmai tevékenység, konferenciák

Anti-doping Organizations’ Symposium, World Anti-Doping Agency, 2012. március, Lausanne (CH);

“Doping as a Public Health Issue”, Karolinska Institutet, Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation, 2012. szeptember, Stockholm (SE);

“Practical use of ADAMS – From WADAms to NADAms” Anti-Doping Workshop, Seibersdorf Laboratories, 2012. november, Seibersdorf (AT),

"Ten Years of the World Anti-Doping Code, Ten Years into the Future – The Need for New Strategies to Enhance the Fight against Doping", World Anti-Doping Agency, 2013. március, Lausanne (CH),

Nemzetközi Doppingellenes Kongresszus, 2013. november Johannesburg (ZA) – a magyar delegáció tagjaként;

“The athlete’s Biological Passport reloaded”, Seibersdorf Laboratories, 2013. november, Seibersdorf (AT);

“A New Era for the Fight against Doping”, WADA Symposium, 2014. március, Lausanne (CH)

Tanulmányok

2008 - Jogász, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

2008 – 2009 - Angol nyelvi előképzés, University of Chichester (GB)

2012 - Jogász-közgazdász, Budapesti CORVINUS Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Budapest

2013 - Jogi szakvizsgák

Előadások, publikációk

“Aktualitások a táplálék-kiegészítők forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos jogi szabályozásban”, a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett sportbiztonsági és doppingellenes konferencia, Budapest, 2013. május 7.;

"Performance enhancement from the athletes' point of view, the legal risk related to using performance enhancing substances", Morgan Stanley - Diversity Month, Budapest, 2013. szeptember 18.;

„Eredménykezelés, a doppingfegyelmi eljárások tapasztalatai”, a Magyar Antidopping Csoport doppingellenes szakmai képzése, a Magyar Sport Háza, Budapest, 2013. október 15.;

"A sportoló és a sportszakember felelőssége a doppingbizottsági döntések tükrében"; a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Sporttudományi Társaság és a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság által szervezett szakmai konferencia, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2014. május 27.; A doppingfegyelmi eljárás kézikönyve, a Magyar Antidopping Csoport kiadványa, 2014 (kiadás előtti fázisban).

Megbízatások, tagságok

Debreceni Egyetem, megbízott előadó; a Magyar Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) szervezeti keretei között működő első fokú doppingbizottság állandó tagja; a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja

Kapcsolat

szabo@co-legal.hu

Dr. Tapolczai Nóra LL.M. (München)

ügyvéd (H), Társulást vezető partner

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2004 óta

Szakterületek

Társasági jog / M&A (Ingatlanjog) / Restrukturálás / Felszámolási és csődjog

Versenyjog (Compliance, Kartell, Fúziókontroll) / Állami támogatások joga

Gyógyszerjog

Munkajog

Dr. Tapolczai Nóra nemzetközi ügyvédi irodáknál szerzett többéves szakmai tapasztalata alapján - német, angol és magyar nyelven - elsődlegesen gazdasági, társasági jogi területen, így különösen határon átnyúló M&A tranzakciók (ideértve az ingatlan alapú projekteket is) komplex lebonyolításával, valamint ehhez kapcsolódó fúziókontroll- és versenyjogi kérdésekkel kapcsolatban nyújt jogi tanácsot. A gazdasági válság hatásaival összefüggésben csőd- és felszámolási jogi területen számos német, osztrák, és más nemzetközi vállalkozás hazai leányvállalatának sikeres reorganizációjában működött közre, illetve látja el jelenleg is ezen társaságok jogi képviseletét.

Dr. Tapolczai Nóra speciális jogi ismeretekkel és szakmai tapasztalattal rendelkezik továbbá a gyógyszeripar területén, ideértve nemzetközi gyógyszercégek magyarországi értékesítési láncolatának teljes körű kiépítését, humán gyógyszerek, valamint állatgyógyászati készítmények magyarországi forgalomba hozatalát és engedélyeztetését. Az egyes készítményekhez kapcsolódó versenyjogi- és termékfelelősségi kérdésekben ellátja a gyógyszeripari ügyfelek magyar hatóságok és bíróságok előtti teljes körű jogi képviseletét is.

Nyelvtudás

magyar, német, angol (latin)

Pályafutás

2000 - DUIHK / Jogi osztály - szakmai gyakorlat

2000 – 2003 - Squarra & Partos Ügyvédi Iroda Lovells Budapest, Lovells München, ügyvédjelölt

2003 – 2008 - Rödl & Partner Rechtsanwälte, Budapest, ügyvéd

2008 – 2010 - Radnóczy & Mészáros Nörr Stiefenhofer Lutz Iroda, Noerr & Társai Iroda Budapest (senior associate ügyvéd) később partner

2010 – 2011 - Radnóczy & Társai CEE-Lawyers LLP, ügyvéd, partner

2012 – 2014 - ttfdlegal Ügyvédi Társulás, managing partner

2012 – 2014 - Igazgatótanácsi tag egy magyar-osztrák érdekeltségű informatikai mérnöki vállalkozáscsoportnál

2014-től - co-legal, vezető partner

Tanulmányok

1994 – 2000 - Jogi tanulmányok Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest

1996 - Ösztöndíj Karl-Franzes Universität, (nyári egyetem „Europarecht”), Graz

1998 - „Staat und Wirtschaft, Privatisierung in Ungarn und in Deutschland, Sonderseminar”, Humboldt Universität, Berlin - ELTE Polgári Jogi Tanszék, Budapest

1998 – 1999 - Erasmus-ösztöndíj, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Németország (Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – ELTE Polgári Jogi Tanszék)

2000 – 2003 - Doktori-képzés (PhD), ELTE Polgári Jogi Tanszék

2001 – 2003 - Posztgraduális képzés (LL.M. Deutsches Rechts) Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ösztöndíj, Ludwig-Maximilians Universität, München;

Kutatómunka Max-Planck Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, München

Publikációk

Magyar Jog 1998/6, 1998/2, 1997/10, Világgazdaság 2009/10, és egyéb számos szakmai cikk, newsletter, előadás a gazdasági jog, és felszámolási jog területén

Kapcsolat

tapolczai@co-legal.hu

Együttműködő tanácsadó

Dr. Tivadar Krisztián, LL.M. (London)

ügyvéd (H), együttműködő tanácsadó

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2004 óta