Rólunk

 Ügyvédi Társulás az üzleti és gazdasági élet teljes spektrumán nyújt jogi szolgáltatást hazai és külföldi ügyfelei, gazdasági társaságok, nemzetközi konszernek részére. Ügyfélközpontú, megoldás-orientált gondolkodással lehetővé tesszük, hogy ügyfeleink fontos üzleti döntéseikre koncentrálhassanak. Hosszú távú együttműködésre törekszünk, melynek sarokköve, hogy ügyfeleink gazdasági elképzeléseit és üzleti célkitűzéseit is megismerjük, és mindezek ismeretében innovatív megoldásokat dolgozzunk ki vállalkozásaik számára. Annak érdekében, hogy megbízóinkat hatékonyabban segíthessük, és komplex szolgáltatást biztosíthassunk mind a hazai, mind pedig a közép-kelet európai régióban, valamint a német, svájci és angolszász jogterületen is – ideértve magyar társaságok tervezett osztrák-, és német piaci expanziójának támogatását – is, hosszú évek óta együttműködünk külföldi ügyvédi irodákkal és más szakértőkkel is (adótanácsadó, könyvvizsgáló, szabadalmi ügyvivő). Személyre szabott, ugyanakkor a nemzetközi ügyvédi irodák standardjának mindenben megfelelő, megfontolt szakmaiságot szem előtt tartó német, angol és magyar nyelvű jogi szolgáltatásaink garantálásával állunk tranzakciós, valamint az operatív jogi tanácsadással, illetve számos szektorális szakterületen meglévő és jövőbeni partnereink rendelkezésére.

Csapatunk

Társulásunk valamennyi tagja magyar, illetve külföldi jogi egyetemen szerzett szakmai képesítéssel, továbbá többéves hazai, német, illetve angol nyelvterületen, nemzetközi ügyvédi irodákban megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. E munkatapasztalatnak köszönhetően ügyfeleink érdekeit helyi és nemzetközi ügyekben magas szakmai szinten és üzletközpontú szemlélettel, több nyelven képviseljük, valamint jogi tanácsot nyújtunk számukra a gazdasági élethez kapcsolódó minden fontos jogterületen.

Ügyvédeink

Dr. Tapolczai Nóra LL.M. (München), CITuP (Kufstein)

ügyvéd (H), Társulást vezető partner
a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2004 óta

a Magyar-Német Jogász Egyesület, a Wirtschaftsjunioren Ungarn (WJU) tagja és a Deutsch-Südostosteuropäischen Juristenvereinigung e.V., Berlin elnökségi tagja

Szakterületek

Társasági jog / M&A (Ingatlanjog) / Gazdasági jog

Restrukturálás / Felszámolási és csődjog

Versenyjog, Kartelljog (Compliance) / Állami támogatások joga

Gyógyszerjog

Munkajog

Dr. Tapolczai Nóra nemzetközi ügyvédi irodáknál szerzett többéves szakmai tapasztalata alapján - német, angol és magyar nyelven - elsődlegesen gazdasági, társasági jogi területen, így különösen határon átnyúló M&A tranzakciók (ideértve az ingatlan alapú projekteket is) komplex lebonyolításával, valamint ehhez kapcsolódó fúziókontroll- és versenyjogi kérdésekkel kapcsolatban nyújt jogi tanácsot. A gazdasági válság hatásaival összefüggésben csőd- és felszámolási jogi területen számos német, osztrák, és más nemzetközi vállalkozás hazai leányvállalatának sikeres reorganizációjában működött közre, illetve látja el jelenleg is ezen társaságok jogi képviseletét.

Dr. Tapolczai Nóra speciális jogi ismeretekkel és szakmai tapasztalattal rendelkezik továbbá a gyógyszeripar területén, ideértve nemzetközi gyógyszercégek magyarországi értékesítési láncolatának teljes körű kiépítését, humán gyógyszerek, valamint állatgyógyászati készítmények magyarországi forgalomba hozatalát és engedélyeztetését. Az egyes készítményekhez kapcsolódó versenyjogi- és termékfelelősségi kérdésekben ellátja a gyógyszeripari ügyfelek magyar hatóságok és bíróságok előtti teljes körű jogi képviseletét is.

Nyelvtudás

magyar, német, angol (latin)

Pályafutás

2000  DUIHK / Jogi osztály - szakmai gyakorlat

2000 – 2003   Squarra & Partos Ügyvédi Iroda, Lovells Budapest, Lovells München, ügyvédjelölt

2003 – 2008  Rödl & Partner Rechtsanwälte, Budapest, ügyvéd

2008 – 2010  Radnóczy & Mészáros Nörr Stiefenhofer Lutz Iroda, Noerr & Társai IrodaBudapest (senior associate ügyvéd) később partner

2010 – 2011 Radnóczy & Társai CEE-Lawyers LLP, ügyvéd, partner

2012 – colegal Ügyvédi Társulás, vezető partner

2012 – 2014   Igazgatótanácsi tag egy magyar-osztrák érdekeltségű informatikai mérnöki vállalkozáscsoportnál

2017 –  Deutsch-Südosteuropäische Juristenvereinigung e.V., Berlin / elnökségi tag

Tanulmányok

1994 – 2000    Jogi tanulmányok Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest

1996   Ösztöndíj Karl-Franzes Universität, (nyári egyetem „Europarecht”), Graz, Ausztria

1998   „Staat und Wirtschaft, Privatisierung in Ungarn und in Deutschland,Sonderseminar”, Humboldt Universität, Berlin - ELTE Polgári Jogi Tanszék,Budapest

1998 – 1999  Erasmus-ösztöndíj, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Németország (Institutfür ausländisches und internationales Privatrecht – ELTE Polgári Jogi Tanszék)

2000 – 2003  Doktori-képzés (PhD), ELTE Polgári Jogi Tanszék

2001 – 2003   Posztgraduális képzés (LL.M. Deutsches Rechts) Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ösztöndíj, Ludwig-Maximilians Universität, München; Kutatómunka Max-Planck Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, München

2018  „International Turnaround Professional CITuP 2018“ kurzus, Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung, Kufstein, Tirol, Ausztria

Publikációk

Magyar Jog 1998/6, 1998/2, 1997/10, Világgazdaság 2009/10, WiRO-Handbuch 2018, Wettbewerbs- und Kartellrecht és egyéb számos szakmai cikk, newsletter, előadás a gazdasági jog és felszámolási jog területén

Jelenleg osztrák-magyar Ptk. jogösszehasonlító elemzés folyamatban

Kapcsolat

tapolczai@colegal.hu

Dr. Filó Mihály

Dr. Filó Mihály, Ph.D. (Budapest) LL.M. (Passau)

ügyvéd (H), egyetemi adjunktus, partner
a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2004 óta

Szakterületek

Gazdasági büntetőjog/Compliance

Peres képviselet

Ingatlanjog

Dr. Filó Mihály egyetemi tanársegédként kezdte pályafutását, majd Európa vezető tudományos intézeteiben dolgozott. Munkássága az orvosi büntetőjog területén nemzetközileg elismert. Akadémiai pozíciója mellett 10 éves tapasztalattal rendelkezik gyakorló jogászként. Elmélyült ismereteket szerzett a gazdasági és az egészségügyi büntetőjog, továbbá a compliance, valamint a peres képviselet és az ingatlanügyek terén. Dr. Filó jogi tanácsadást nyújtott piacvezető magyar pénzintézetnek, valamint rendszeresen képvisel ügyfeleket különböző bírósági eljárásokban.

Nyelvtudás

magyar, német, angol

Pályafutás

1999 – 2001 -  Ügyvédjelölt Budapesten

2003 – 2009 - Ügyvéd Budapesten

2009-től -        Kooperáció svájci ügyvédi irodákkal és vagyonkezelőkkel Baselben és Zürichben

2012-től -         colegal Ügyvédi Társulás, partner

Tanulmányok

1994 – 1999 - Jogi tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem

2001 – 2002 - Universität Regensburg, Németország 

2004 -              Universität Passau, LL.M., Németország

2007 -              Kutatói ösztöndíjas a freiburgi Max-Planck-Institut büntetőjogi osztályán

2008 -              Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ph.D. fokozat

2008 -              Kutatói ösztöndíjas a Göttingeni Egyetemen

2005 -              2009 - Egyetemi tanársegéd (ELTE Büntetőjogi tanszék)

2009 -              Egyetemi adjunktus (ELTE Büntetőjogi Tanszék)

2009 -              Kutatói ösztöndíjas a Baseli Egyetemen

2011 -               Vendégprofesszor a Zürichi Egyetemen

Kapcsolat

filo@colegal.hu


Publikációk letöltése német nyelven / Publikationen herunterladen auf Deutsch (PDF)
További publikációk a Magyar Tudományos Művek Tárában

Mag.iur. Dr. Kovács-Andor Levente

ügyvéd Rechtsanwalt (A), partner
a Bécsi Ügyvédi Kamara tagja 2009 óta, és a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2012 óta, mint magyarországi közösségi jogász.

Szakterületek

Társasági jog

Ingatlanokkal kapcsolatos tanácsadás Ausztriában

Bírósági eljárások

Közjogi érintettségű gazdasági jog

Terjesztési jog és szellemi alkotások joga

Munkajog

Dr. Kovács-Andor Levente Jogi tanulmányait Ausztriában és Magyarországon folytatta (Bécsi Egyetem Jogtudományi Kar 2003, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2005). Széleskörű szaktudással rendelkezik mind az osztrák jog mind a magyar jog terén. Általános magánjogi kérdések mellett különösképp ausztriai cégalapításokra, ingatlanokra, peres eljárásokra, valamint terjesztési és munkajogra szakosodott.

Nyelvtudás

magyar, német

Tanulmányok

2003 - Bécsi Egyetem Jogtudományi Kar, diploma

2005 - Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, diploma

Kapcsolat

Levente.Kovacs-Andor@nhk-attorneys.eu

info@colegal.hu

Dr. Szabó Gergely Balázs

ügyvéd (H), partner
a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2013 óta

Szakterületek

Sportjog

Adatvédelem

Ingatlanjog

Társasági jog / kereskedelmi jog / követelésbehajtás

Dr. Szabó Gergely Balázs átfogó tapasztalatokkal bír a legváltozatosabb társasági jogi ügyletek lebonyolítása, így átstrukturálás, megszüntetés, társasági jogi követelések behajtása és rendezése, továbbá ingatlanjogi ügyletek és ingatlanfejlesztési projektek menedzselése területén. Mindennapos, széleskörű jogi tanácsadás nyújtásával hozzájárul a vele együttműködő gazdasági társaságok sikeres és hatékony működtetéséhez, mindehhez gazdasági képzettsége és gazdasági szemléletmódja párosul.

Speciális szakterülete a sportjog, különös tekintettel a doppingra. Átfogó jogi szolgáltatást nyújt sportszervezetek részére, a sportolókat pedig jogi tanácsadással, valamint szerződéskötések során, továbbá fegyelmi ügyekben történő szakszerű képviselettel segíti. Képviseletet lát el bírósági és peren kívüli eljárások során.

Nyelvtudás

magyar, angol

Pályafutás

2004 – 2005 - Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Intézet, Budapest

2005 – 2007 - Radnay & Virág Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvédjelölt

2007 – 2008 - Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest, ügyvédjelölt

2009 – 2012 - Radnóczy & Partners CEE-Lawyers LLP, ügyvédjelölt

2013-tól - colegal Ügyvédi Társulás, partner

 

Tanulmányok

2008 - Jogász, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

2008 - 2009 -   Angol nyelvi előképzés, University of Chichester (UK)

2012 -  Jogász-közgazdász, Budapesti CORVINUS Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar,   Budapest

2013 - Jogi szakvizsgák

2016 - Sportjogi szakjogász, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar,  Budapest

 

Nemzetközi szakmai tevékenységek, konferenciák, Előadások, Publikációk

 

Megbízatások, tagságok

Debreceni Egyetem - megbízott előadó (2013);

Testnevelési Egyetem, International Coaching Course - megbízott előadó (2016);

a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai és Jogi Bizottság - tag;

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Fegyelmi Bizottság -taga Pest Megyei Ügyvédi Kamara - tag

Kapcsolat
szabo@colegal.hu

Együttműködő partnerek

Dr. Gyurácz Andrea LL. M. (Illinois, USA)

ügyvéd (H), of counsel
a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 1992 óta

Szakterületek

M&A

Társasági jog / Kereskedelmi jog

Munkajog

Ingatlanjog

Dr. Gyurácz Andrea 1989-ben végzett Budapesten az ELTE ÁJTK-n, majd LL.M. fokozatot szerzett a University of Illinois-on 1992-ben. A Sherman & Sterling nemzetközi ügyvédi irodát követően a GTS Közép-európai Holding jogi igazgatója lett, mely keretében 9 országban koordinálta a jogi munkát. Többéves szakmai tapasztalata alapján - angol és magyar nyelven - elsődlegesen gazdasági, társasági jogi, illetve ingatlan-, és munkajogi területen nyújt jogi tanácsot.

Nyelvtudás

magyar, angol

Pályafutás

1989-1991 Interjurist East-West Investment Ltd. – jogász

1992-1996 Sherman & Sterling amerikai ügyvédi iroda, Budapest és Párizs: jogi munkatárs

1996-2003 Global TeleSystems Group, Inc. / KPNQWest N.V./Antel Central European Division,

közép-európai jogi igazgató

2004-2010 Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda: irodai tag

2011- dr. Gyurácz Andrea Ügyvédi Iroda: ügyvéd

Tanulmányok

1984- 1989 Jogi tanulmányok Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest

1990 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara és a Cardozo School of Law közös nyári szemináriuma nemzetközi üzleti tranzakciókról

1991- 1992 Posztgraduális képzés (LL.M. University of Illinois, USA)

2007-2008 Jogi Továbbképző Intézet, adójogi szakjogász 4 féléves képzés

Kapcsolat
info@colegal.hu

Ügyvédjelöltek

Dr. Pócz Réka

ügyvédjelölt (H)

Szakterületek

Gazdasági büntetőjog/Compliance

Ingatlanjog

Társasági jog

Dr. Pócz Réka már gyakornoki és ügyvédjelölti munkavégzése során többéves szakmai tapasztalatot szerzett gazdasági büntetőjog, ingatlanjog, társasági jogi területeken. Ügyvédjelöltként főként Dr. Filó Mihály és Dr. Tapolczai Nóra ügyvéd munkáját segíti peres és nemperes eljárásokban angol és magyar nyelven egyaránt.

Nyelvtudás

magyar, angol

Pályafutás

2021- colegal Ügyvédi Társulás, ügyvédjelölt

2019-2021 colegal Ügyvédi Társulás, gyakornok

Tanulmányok

2022 - Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar,
Compliance szakjogász képzés

2016 - 2021 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
(Minősítés cum Laude)

Kapcsolat

pocz@colegal.hu

További munkatársaink

Rudasné Szűcs Bernadett

Pénzügyi-, irodai asszisztens

Nemzetközi ügyvédi irodában szerzett közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik az irodai adminisztráció és irodavezetés területén. Asszisztensként, adminisztratív irodavezetőként jelenleg főként Dr. Tapolczai Nóra ügyvéd munkáját segíti.

Nyelvtudás

magyar, német, angol

Dr. Finta Zsanett

ügyvédjelölt (H), of counsel

Szakterületek

Munkajog

Dr. Finta Zsanett multinacionális cégeknél szerzett többéves szakmai tapasztalatot személyügyi és – a munkaviszony megszüntetése valamint vezetői eszközök alkalmazása területén – munkajogi tanácsadásban német és magyar nyelven.

Ügyvédjelöltként főként Dr. Tapolczai Nóra ügyvéd munkáját segíti.

Nyelvtudás 

magyar, német, angol (latin)

Pályafutás

2010 – 2012 Northgate Arinso Hungary Kft., HR munkatárs

2012 – 2012  IBM Hungary ISSC Kft., HR munkatárs

2012 – 2017   Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., HR munkatárs (személyügyi referens)

2017-től   colegal, ügyvédjelölt

Tanulmányok

2016 Munkajogi szakjogász, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar  Pécs/Budapest

2011 Jogász, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest

2009   Nyári egyetem, DAAD Ösztöndíj, Universität Bayreuth, Németország (C2 szintű német  nyelvtanfolyam és német jogi alapismeretek)

2008  Erasmus-ösztöndíj, Georg August Universität Göttingen, Németország

Publikációk

2009   Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, műszaki és gazdasági eszközeinek összevetése,  (társszerző), EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, Budapest, 2009

2009 Merchandising in Budapest, in: Oblicze Miasta, Prawne i pozaprawne aspekty   „wizerunku” miast (CITY FACE, legal and extralegal aspects of the city „image”), a  CITY FACE nemzetközi diákkonferencián (Nicolaus Copernicus University, Torun,  Lengyelország) elhangzott előadások, Wydawnictwo Naukowe Universitetu Mikolaja   Kopernika, Torun, 2009

WiRO-Handbuch 2018, Wettbewerbs- und Kartellrecht ,

kapcsolat:

legal@colegal.hu

Szakterületeink

Irodánk kulcsfontosságú szakterületeit a gazdasági élethez kapcsolódó jogterületek jelentik. Bármely, általunk kínált szakterületen az üzleti döntéseket elősegítő, világosan értelmezhető és praktikusan alkalmazható konkrét jogi tanácsokat nyújtunk Ügyfeleink számára.

Tranzakciós támogatás

 • Felvásárlások és fúziók (M&A)
  • (ügylet strukturálására, cég, cégcsoport kialakítására vonatkozó) tranzakciós tanácsadás
  • jogi átvilágítási (Due Diligence) vizsgálatok, átvilágítási jelentések
  • tranzakcióhoz kapcsolódó teljes szerződéses dokumentáció előkészítése
  • részvétel a felek közötti tárgyalásokon
  • közreműködés az ügylet eredményekképpen létrejövő társasági struktúra megtervezésében, kialakításában és cégbírósági bejegyzésében
 • Ingatlanjog
  • ingatlan akvizíciót megelőző adózási és finanszírozási tanácsadás
  • ingatlanokhoz kapcsolódó jogi átvilágítás (Due Diligence)
  • ingatlan adásvételi szerződések előkészítése
  • vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Finanszírozási, refinanszírozási ügyletek
  • projektfinanszírozási hitelszerződések kidolgozása, véleményezése
  • biztosítéki konstrukciók kidolgozása, biztosítéki szerződések előkészítése
 • Fúziókontroll
  • M&A ügyletekhez kapcsolódó fúziókontroll eljárások koordinálása, lefolytatása
 • Adójog (együttműködő hazai illetve külföldi adótanácsadón keresztül)

Operatív támogatás

 • Társasági jog
  • társaságirányítási struktúra jogi-, illetve adójogi megtervezése és kidolgozása
  • cégalapítás, változásbejegyzés előkészítése és végrehajtása
  • kézbesítési megbízotti szolgáltatás
  • tulajdonosok közötti ügyletek, szindikátusi megállapodások előkészítése
  • menedzsment felelősségi kérdések vizsgálata
 • Kereskedelmi jog
  • szállítási, bizományosi, disztribúciós és logisztikai szerződések előkészítése, véleményezése
  • vállalkozási, megbízási szerződések előkészítése, véleményezése
  • egyedi szerződéses konstrukciók kidolgozása
  • szerződésteljesítési és szavatossági biztosítékok
  • Általános Szerződési Feltételek, keretszerződések kidolgozása, értelmezése
  • jogi támogatás üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokon
  • jogérvényesítés szerződéses kártérítési ügyekben
  • gazdasági reklám szabályozása, fogyasztóvédelmi tanácsadás
 • Finanszírozási, refinanszírozási ügyletek
  • hitel- és kölcsönszerződések kidolgozása, véleményezése
  • biztosítéki konstrukciók kidolgozása, biztosítéki szerződések előkészítése
 • Követelésérvényesítés
  • veszteségminimalizáló, optimális biztosítéki rendszer kidolgozása
  • ügyvédi felszólító levelek, peresítés előtti utolsó figyelmeztetések előkészítése
  • fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése
  • képviselet a fizetések átütemezésére irányuló egyeztetéseken
  • egyezségi javaslatok, megállapodások előkészítése
 • Csőd- és felszámolási eljárások, restrukturálás
  • csődeljárás megindítása iránti kérelem előkészítése
  • felszámolási eljárást megelőző felszólítás megküldése
  • felszámolási eljárás kezdeményezése
  • hitelezői igénybejelentések benyújtása
  • általános jogi képviselet a csőd- és felszámolási eljárásokban hitelezői illetve adósi oldalon
 • Gazdasági büntetőjog
 • Versenyjog
  • antitröszt jog (kartelljog)
  • gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, fúziókontroll
  • versenyjogi fogyasztóvédelem
 • Szellemi alkotások joga
  • nemzeti és közösségi valamint nemzetközi védjegybejelentések előkészítése
  • bíróságok és hatóságok előtti képviselet szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogvitákban
 • Építésügyi eljárások
  • ingatlan tervezési, fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési szerződések előkészítése
  • tanácsadás közüzemi és menedzsment szerződésekben
  • telekalakítások és megosztások
  • tervezői, generálkivitelezői szerződések, alvállalkozói megállapodások
  • hatósági eljárás, engedélyeztetés
 • Ingatlanüzemeltetés
  • irodaházak, bevásárlóközpontok, logisztikai központok bérleti szerződéseinek előkészítése, véleményezése
  • irodaházak, bevásárlóközpontok, logisztikai központok üzemeltetési szerződéseinek előkészítése, véleményezése
 • Munkajog
  • alkalmazotti, szervezeti struktúrák megtervezése és kidolgozása a piacra lépéskor, illetve a későbbiekben
  • munkajogi tanácsadás felvásárlások, fúziók, egyéb munkáltatói jogutódlások, valamint végelszámolások kapcsán
  • egyéni vezetői, menedzsment és alkalmazotti szerződések kidolgozása, szerződésminták elkészítése
  • átszervezések, létszámleépítések koordinálása
  • felmondások, közös megegyezések kidolgozása
  • határon átnyúló foglalkoztatási kérdések, munkavállalási engedély
  • ügyvédi képviselet a munkavállalókkal, szakszervezetekkel történő tárgyalások során
  • munkaerő-közvetítés, részmunkaidős foglalkoztatás
 • Jogi támogatás pályázati ügyekben
  • közreműködés hazai és közösségi pályázatok végrehajtása során, különös tekintettel a fenntartási időszak alatti jogi kötelezettségek teljesítésére
  • jogi támogatás szabálytalansági eljárások során
  • képviselet jogorvoslati eljárásokban
 • Compliance

EU jogi tanácsadás

 • EU-jog
  • határon átnyúló fúziókontrollt érintő tranzakciók esetén (bejelentési-, engedélyeztetési eljárás)
  • európai részvénytársaság magyarországi alapítása, székhelyáthelyezése
  • határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások, határon átnyúló végrehajtási ügyek
  • versenyjog európai dimenziói
  • közösségi védjeggyel, szabadalmakkal kapcsolatos eljárás
  • jogi tanácsadás a diszkrimináció ellenes közösségi szabályozás tekintetében a munkajog területén

Szektorális tanácsadás

 • Bankjog és pénzügyi szolgáltatások
  • külföldi anyabank, illetve magyarországi leányvállalatának jogi képviselete
  • projektfinanszírozás
  • ingatlanprojektek finanszírozása
  • felügyeleti állásfoglalások iránti kérelmek előkészítése
  • alapítási és tevékenységi engedélyek kiadása iránti eljárás a felügyeletnél
  • pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Pénzügyi restrukturálás
  • hazai, illetve nemzetközi vállalkozáscsoport hazai vagy határon átnyúló reorganizációjának előkészítése (ideértve jogi, adójogi tanácsadást) illetve komplex lebonyolítása
  • adós hitelező bankok, egyéb harmadik hitelezők előtti komplex jogi képviselet
  • felszámolási eljárás során jogi képviselet
  • jogi tanácsadás, képviselet a csődeljárás lefolytatása során; felügyeletnél
  • Finanszírozás
 • Építőipar, ingatlanjog
  • építőipari beruházások, ingatlanprojektek (iroda-, ipari ingatlan) teljes körű jogi képviselete
  • hazai, illetve külföldi megrendelői, fő-/alvállalkozói oldal képviselete
  • konzorciális megállapodások előkészítése, tárgyalások lefolytatása
  • ingatlanalapok képviselete
  • irodaépületmenedzsment
 • Autó- / beszállítóipar
  • külföldi beszállítók magyarországi teljes körű jogi képviselete
 • Logisztika, zöldmezős beruházások
 • IT jog és az e-kereskedelem joga
  • szoftver felhasználási (licencia) szerződések készítése és véleményezése
  • szoftver disztribúciós szerződések előkészítése
  • munkaviszonyban alkotott szoftver
  • szoftverekkel kapcsolatos jogsértés esetén peres ill. peren kívüli képviselet
  • tanácsadás az elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások területein
  • tanácsadás adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban
  • távollévők között kötött szerződések
  • tanácsadás domain bitorlási ügyekben
 • Gyógyszerjog
  • nemzetközi gyógyszercégek hazai képviselete
  • hatósági engedélyeztetési eljárás, árszabályozás
  • értékesítéssel kapcsolatos versenyjogi kérdésekben az illetékes hatóság valamint bíróság előtti jogi képviselet
  • gyógyszerreklám jogi vonatkozásaiban jogi tanácsadás
  • gyógyászati segédeszközök engedélyeztetése
  • képviselet felügyeleti eljárás esetén az illetékes hatósági szervek előtt
 • Sportjog
  - Sportolók
  • szerződéskötéssel kapcsolatos tanácsadás
  • jogi képviselet fegyelmi- és doppingügyekben
  • tanácsadás hazai és nemzetközi doppingügyekben
  • kapcsolattartás külföldi és hazai klubokkal
  • peres képviselet
  - Sportszervezetek
  • alapítással és működéssel kapcsolatos jogi tanácsadás
  • belső szabályzatok készítése
  • doppingellenes szabályzatok készítése
  • sportvonatkozású szerződések készítése
  • peres képviselet

Bírósági és hatósági eljárások

 • Peres és választottbírósági képviselet
  • peresítést megelőző eljárások
  • professzionális jogi képviselet magyarországi ill. külföldi helyi és fellebbviteli bíróságok, választottbíróságok előtt
  • végrehajtási eljárások
 • Alternatív vitarendezés
  • egyezségi megállapodás előkészítése
  • képviselet egyezségi tárgyalásokon
  • részvétel békéltető, közvetítői eljárásokban (mediáció)
 • Hatósági és nemperes bírósági eljárások
  • képviselet fizetési meghagyásos, végelszámolási, csőd-, felszámolási és egyéb nemperes bírósági eljárások során
  • hatósági engedélyek beszerzése, meghosszabbítása
  • jogi támogatás hatósági ellenőrzések, hatósággal folytatott tárgyalások során
  • közigazgatási hatóság határozatával szembeni jogorvoslati eljárások

Társaságalapítás Ausztriában speciális jogi, illetve komplex tanácsadás

Irodánk illetve az osztrák jogra specializálódott partner tevékenysége az osztrák társasági jog terén szerteágazó, a folyamatos társasági jogi tanácsadástól egészen a klasszikus összetett egyesülési és felvásárlási (M&A) tranzakciókig képviseljük ügyfeleinket. Legyen az ausztriai cégalapítás vagy akár a legkomplexebb határon átnyúló tranzakció, Ügyfelünk profitál a sokéves szaktudásunkból

Különösképpen a következőkben tudjuk Önt támogatni:

   • ausztriai gazdasági társaságok joga
   • a tevékenysége szempontjából legoptimálisabb jogi forma megválasztása
   • ausztriai start-up-ok alapítása és teljeskörű tanácsadás a résztvevők részére
   • ausztriai cégalapítás és átalakítások adójogi szempontok figyelembevételével
   • különböző összeolvadási konstrukciók, átalakítások
   • társasági, szindikátusi és kooperációs szerződések osztrák jog alapján
   • ügyvezetők, igazgatók illetve igazgatótanács képviselete
   • taggyűlések előkészítése és képviselet a taggyűlésen
   • társasági vitákkal kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet
   • komplett cégbírósági ügyintézés Ausztria bármely bíróságán

A fentieken túlmenően Irodánk további speciális jogi kérdésekkel kapcsolatban komplex tanácsadás tekintetében áll további osztrák együttműködő partnereinken keresztül szíves rendelkezésükre.

Társaságalapítás Németországban, speciális jogi, illetve komplex tanácsadás

Irodánk régóta együttműködő németországi kollégái, illetve partner irodái útján általános,  valamint speciális jogi kérdésekben és komplex tanácsadásban is áll szíves rendelkezésükre.

Publikációk / Előadások

május 22, 2023

Dr. Tapolczai Nóra

május 20, 2023

Dr. Filó Mihály PhD.

május 12, 2023

Dr. Szabó Gergely Balázs

Kapcsolat

Címünk

1126 Budapest,
Beethoven u. 6. fsz. 3.

Telefon / Fax

+36 1 793 1787

Email 

info@colegal.hu

Ügyvédi Társulás tagjai

 • Tapolczai Ügyvédi Iroda (Társulást vezető tag)
 • Dr. Filó Mihály egyéni ügyvéd
 • Dr. Kovács-Andor Levente
 • Dr. Szabó Gergely Balázs Ügyvédi Iroda

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, Szalay u. 7.postacím: 1363 Budapest, Pf.: 61.), illetve Pest Megyei Ügyvédi Kamarában (1132 Bp. Visegrádi u. 3. II/1.postacím: 1363 Budapest, Pf. 6/1.) nyilvántartott Ügyvédi Társulás tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.